Winona Feminine 

โดยมีความเชื่อว่า...

ความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงประการเดียว ไม่สามารถนำพาผู้คนให้มีความสุขได้อย่างแท้จริง  ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวแล้ว  ความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิต ก็ไม่อาจเติมเต็ม...

"วิโนน่า เฟมมินิน" ต้องการมีส่วนช่วยเติมเต็ม ความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ความสัมพันธ์ของผู้คนดีขึ้น ในทุกๆระดับ เพราะวิโนน่า เชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขที่แท้จริงให้ชีวิต...

จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเวชสำอางค์ โดยมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกรูปแบบ และใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรเป็นหลัก เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวพร้อมทั้งสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน

วิโนน่า..ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ธรรมชาติและมีคุณภาพสูง

มากกว่านั้นวิโนน่า…ยังยึดหลักการทำงานในอันที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดี

กับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

 

 

Brand Belief

"วิโนน่า เฟมินิน" เชื่อว่า ความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงประการเดียว ไม่สามารถนำพาผู้คนให้มีความสุขได้อย่างแท้จริง  ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวแล้ว  ความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิต ก็ไม่อาจเติมเต็ม...

 

Brand Vision

"วิโนน่า เฟมมินิน" ต้องการเป็นผลิตภัณฑ์จุดซ่อนเร้นสายพันธ์ไทย แบรนด์ระดับเอเซีย ในกลุ่มสินค้า Wellness ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างความแตกต่าง และให้ประสบการณ์ที่ดี ทั้งกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และคู่ค้าของเรา

 

Mission

- "วิโนน่า เฟมมินิน" มั่งมั่นคัดสรร ค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม ความสัมพันธ์ และคุณค่าทางจิตใจ

- "วิโนน่า เฟมมินิน" มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทีมงานและวิธีการทำงานแบบมืออาชีพ มีความสุขกับงานที่ทำ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า สร้างความแตกต่างในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ และส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ถึง ลูกค้าและคู่ค้าของเรา

- "วิโนน่า เฟมมินิน" มุ่งมั่นสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และคู่ค้าของเรา ผ่านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเรา