Refund and return policy

ປັບປຸງລ່າສຸດ 15/04/2021

นโยบายการคืนเงิน ในกรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้าและผลลัพธ์ ยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน