บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 02/10/2565
ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงดูจากเยื่อพรหมจรรย์.....ไม่ได้

ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงดูจากเยื่อพรหมจรรย์.....ไม่ได้

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ไม่ได้หมายความว่าเยื่อพรหมจรรย์จะฉีกขาดหมดอย่างที่หลายคนเข้าใจ และการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็ไม่จำเป็นต้องมีเลือดออกจากช่องคลอดเสมอไป อีกทั้งการที่ฝ่ายหญิงไม่ได้มีเลือดออกมาในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่บริสุทธิ์แต่อย่างใดค่ะ

วิธีดูเยื่อพรหมจรรย์

โดยปกติแล้ว ตำแหน่งของเยื่อพรหมจรรย์จะอยู่ลึกเข้าไปจากปากช่องคลอดประมาณ 1-2 เซนติเมตร และคุณไม่สามารถตรวจดูเยื่อพรหมจรรย์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งหากต้องการตรวจดู ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจภายในเท่านั้น

ความคิดของผู้คนเกี่ยวกับเยื่อพรหรรมจรรย์นั้นมักจะไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของผู้หญิง แต่ความจริงแล้ว เพียงแค่การมีเยื่อพรหมจรรย์ที่ฉีกขาดยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่บริสุทธิ์หรือเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้เยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดได้ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการผ่าตัดตกแต่งศัลยกรรมช่องคลอดและการเย็บตกแต่งเยื่อพรหมจรรย์ ซึ่งทำให้เยื่อพรหมจรรย์ของผู้หญิงกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมได้แม้ฉีกขาดไปแล้ว ดังนั้น เราจึงไม่ควรยึดถือเรื่องพรหมจรรย์มากเกินไป เพราะด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์และการผ่าตัดศัลยกรรมที่มีความก้าวหน้าไปไกล การมีหรือไม่เยื่อพรหรมจรรย์จึงไม่ใช่สิ่งที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือทำให้คู่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสบายใจได้อีกต่อไป

ข้อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับพรหมจรรย์

พรหมจรรย์ถือเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายผู้หญิง ซึ่งควรให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลไม่ต่างจากอวัยวะส่วนอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้คนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง โดยความเชื่อและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพรหมจรรย์ที่กล่าวโดยทั่วไปนั้น ปรากฏประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ผู้หญิงบริสุทธิ์จะมีเลือดออกเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่อมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดเลือดออกจากช่องคลอดได้ เนื่องจากอวัยวะเพศชายสอดใส่ผ่านเยื่อพรหมจรรย์ที่ปกคลุมช่องคลอด อย่างไรก็ตาม มีปรากฏงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีเลือดออกเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้นมีเพียงร้อยละ 43

หญิงสาวแรกรุ่นมักมีช่องคลอดที่กระชับแน่น ทำให้ร่วมเพศลำบาก ผู้คนเชื่อว่าหญิงสาววัยรุ่นมีเยื่อพรหมจรรย์ที่ทำให้ช่องคลอดกระชับแน่น ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายหรือลำบากเมื่อต้องสอดใส่มีเพศสัมพันธ์ แท้จริงแล้ว อาการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยื่อพรหมจรรย์ แต่เกิดจากภาวะช่องคลอดหดเกร็ง (Vaginismus) ภาวะนี้เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจิต โดยกล้ามเนื้อจะหดเกร็งเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมาสัมผัสช่องคลอด ผู้ที่ประสบภาวะช่องคลอดหดเกร็งสามารถแก้ไขได้ โดยทำตัวให้ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่รู้สึกไม่สบายหรือเจ็บเมื่อต้องสอดใส่ขณะร่วมเพศบางราย อาจมีสาเหตุมาจากเยื่อพรหมจรรย์ ซึ่งต้องผ่าตัดนำออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ เยื่อพรหมจรรย์ที่เกิดการฉีก อาจมีติ่งของเยื่อพรหมจรรย์ยื่นออกมา ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างช่องคลอด (Hemeanal Tags) ทำให้รู้สึกไม่สบายหรือเจ็บขณะที่ฝ่ายชายสอดใส่อวัยวะเพศเข้ามาในช่องคลอด ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว อาจใช้สารหล่อลื่นช่วยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หรือเข้ารับการผ่าตัดติ่งเยื่อพรหมจรรย์นั้นออกไป

ผู้หญิงแรกรุ่นจะมีเยื่อพรหมจรรย์ปกคลุมช่องคลอดทั้งหมด โดยทั่วไปแล้ว หญิงสาววัยเจริญพันธุ์จะมีช่องหรือโพรงที่เยื่อพรหมจรรย์ โดยเยื่อนี้ไม่ได้ปกคลุมช่องคลอดทั้งหมด โพรงบนเยื่อพรหมจรรย์จะช่วยให้ขับเลือดประจำเดือนออกจากช่องคลอดได้ตามปกติ ผู้ที่เยื่อพรหมจรรย์ไม่เปิดจะเกิดอาการอื่น ๆ ของผู้ที่มีรอบเดือนตามปกติ แต่ไม่มีระดูออกจากช่องคลอด ส่งผลให้เลือดประจำเดือนสะสมมากขึ้นเป็นเวลานาน และคั่งอยู่ภายในช่องคลอด มดลูก หรือปีกมดลูก เกิดภาวะเลือดประจำเดือนค้างในช่องคลอด (Haematocolpos)

เยื่อพรหมจรรย์มีลักษณะรูปร่างแบบเดียว พรหมจรรย์เป็นเยื่อบาง ออกสีชมพู มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ทั้งนี้ อาจปรากฏเยื่อพรหมจรรย์ที่มีรูปร่างแตกต่างไปจากนี้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามชนิดของพรหมจรรย์ตามที่กล่าวไปข้างต้น

พรหมจรรย์ขาดได้.....จริง

เยื่อพรหมจรรย์ขาดได้หรือไม่ หลายคนมักกล่าวว่า การทำกิจกรรมผาดโผน เล่นกีฬา ได้รับความกระทบกระเทือนบริเวณอวัยวะเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะทำให้เยื่อพรหมจรรย์ขาดได้ โดยทั่วไปแล้ว เยื่อพรหมจรรย์ปกติจะเป็นเยื่อบาง มีโพรงที่ปล่อยให้ขับเลือดประจำเดือนออกมา การใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือทำกิจกรรมผาดโผนที่ทำให้เกิดแรงกระแทกบริเวณหัวหน่าว จะไม่ทำให้เยื่อพรหมจรรย์เปลี่ยนแปลง ส่วนการสอดใส่อวัยวะเพศชายผ่านปากช่องคลอดเข้าไปนั้นอาจทำให้เยื่อพรหมจรรย์ยืดออกหรือทำให้เกิดรอยฉีกเล็กน้อยเพื่อให้เยื่อพรหมจรรย์ขยาย รวมทั้งอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเยื่อพรหมจรรย์ไปบ้าง ซึ่งผู้คนมักเข้าใจว่าเยื่อพรหมจรรย์ขาด

นอกจากนี้ โพรงที่เยื่อพรหมจรรย์จะขยายใหญ่ขึ้นตามการเจริญเติบโตของร่างกาย อย่างไรก็ตาม เยื่อพรหมจรรย์สามารถขาดหรือเสียหายได้ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการประสบอุบัติเหตุบางอย่าง เช่น ตกลงมากระแทกกับของแหลมหรือวัตถุมีคม

วิโนน่า  อยากให้ผู้หญิงเข้าใจเรื่องภายในซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละมีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น